10:11, 06/11/2022

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Mua sắm công cụ dụng cụ lao động bổ sung năm 2022 cho Phòng an ninh hàng không

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Mua sắm công cụ dụng cụ  lao động bổ sung năm 2022 cho Phòng an ninh hàng không - Cảng HKQT Cam Ranh".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Mua sắm công cụ dụng cụ (CCDC) lao động bổ sung năm 2022 cho Phòng an ninh hàng không - Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với hàng hóa: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới:


https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moichao-gia-hang-muc-mua-sam-cong-cu-dung-cu-ccdc-lao-dong-bo-sung-nam-2022-cho-phong-an-ninh-hang-khong-cang-hkqt-cam-ranh.


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 07 tháng 11 năm 2022


- Thời gian gửi hồ sơ báo giá: trước 10 h 00 ngày 11 tháng 11 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com.


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kế hoạch tài chính.


- Tel: 098.3735799


- Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh - Chuyên viên kế hoạch


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Có giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tư để làm ngành nghề, đầu tư kinh doanh Công cụ hỗ trợ (không bao gồm sản xuất, sửa chữa, lắp ráp) do Bộ công an cấp phép.


- Có giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ do Bộ công an cấp phép.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.