10:11, 03/11/2022

Cục Thuế thông báo Về việc bảo dưỡng máy tính, máy in trong năm 2022 cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Về việc bảo dưỡng máy tính, máy in trong năm 2022 cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu bảo dưỡng máy tính, máy in, cụ thể như sau:

CỤC THUẾ THÔNG BÁO


Về việc bảo dưỡng máy tính, máy in trong năm 2022 cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.


Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu bảo dưỡng máy tính, máy in, cụ thể như sau:


I. Số lượng:

 

 

II. Địa điểm thực hiện: Các trụ sở thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.


III. Nội dung bảo dưỡng: Liên hệ trực tiếp Cục Thuế để biết thông tin


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị có năng lực báo giá về gói thầu bảo dưỡng nêu trên. Trong đó giá đã bao gồm phí, lệ phí, chi phí đi lại và các chi phí khác nếu có.


- Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư: “Báo giá bảo dưỡng máy tính, máy in”.


- Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 07/11/2022.


- Địa chỉ nhận báo giá: tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (Bộ phận tài vụ), số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại/E-mail: 0258.3824371/vp.khh@gdt.gov.vn.