10:11, 29/11/2022

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


Bên mời thầu: UBND phường Vĩnh Hải


Địa chỉ: Số 422 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa


Điện thoại: 0258.3831173


Tên gói thầu: Trang bị một số vật dụng cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội phường.


Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy vi tính, bàn ghế họp, thiết bị âm thanh.

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


Bên mời thầu: UBND phường Vĩnh Hải


Địa chỉ: Số 422 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa


Điện thoại: 0258.3831173


Tên gói thầu: Trang bị một số vật dụng cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội phường.


Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy vi tính, bàn ghế họp, thiết bị âm thanh.


Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.


Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.


Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 07/12/2022 đến ngày 17/12/2022.


Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: từ 7 giờ 30 phút ngày 28/11/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/12/2022 (trong giờ hành chính).


Địa điểm phát hồ sơ và nhận hồ sơ: tại Số 422 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.


Thời điểm đóng thầu: 16h30 ngày 02/12/2022 UBND phường Vĩnh Hải trân trọng thông báo.