08:12, 01/12/2022

Thông báo chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-ĐTKDV ngày 25/10/2022 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa.

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-ĐTKDV ngày 25/10/2022 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa.


1. Thông tin chung về doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa


- Địa chỉ: 68 Yersin, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


- Điện thoại: 0258 381 6269 Fax: 0258 382 7296


- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng và tổ chức tua du lịch; Điều hành tua du lịch; Vận tải du lịch ven biển và viễn dương; Vận tải hành khách đường bộ; Đại lý du lịch; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;..


- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng


2. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa.


3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương


4. Tổ chức bán chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.


5. Cổ phần chào bán:


- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông


- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần


- Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 3.990.080 cổ phần


- Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh: 01 lô cổ phần


- Giá khởi điểm để chào bán cạnh tranh: 49.145.000.000 đồng/lô cổ phần


- Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần


- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư: 3.990.080 cổ phần


- Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 3.990.080 cổ phần


- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần


6. Công bố thông tin; Đăng ký chào bán cạnh tranh; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.


- Công bố thông tin từ ngày 01/12/2022 trên Báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Khánh Hòa, trên các website của SCIC, APEC, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa.


- Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 01/12/2022 đến 16h00 ngày 14/12/2022


- Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2022


- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 7. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

- Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2022

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:


- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 29/12/2022.


- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 29/12/2022.