10:10, 07/10/2022

Thông báo mời thầu "Về việc đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera tại phường Phước Hải"

UBND Phường Phước Hải chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera an ninh tại phường phước Hải"

UBND Phường Phước Hải chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera an ninh tại phường phước Hải”


Tên mời thầu: UBND phường Phước Hải.


Gói thầu: Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera an ninh tại phường phước Hải

- Loại gói thầu: Đấu thầu mua sắm trọn gói.


- Giá gói thầu: 300.000.000 VNĐ.


- Nội dung chính của đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera an ninh.


3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu theo địa bàn phụ trách.


4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh.


5. Phương thức lựa chọn nha thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.


6. Thời gian nhận hồ sơ báo giá chào hàng cạnh tranh: Từ 8 giờ ngày 10/10/2022 đến trước 15 giờ ngày 17/10/2020 (không tính ngày thứ bảy, chủ nhật và ngoài giờ hành chính).


7. Địa điểm nhận thông báo hồ sơ báo giá chào hàng cạnh tranh: Ủy ban nhân dân phường Phước Hải.


- Địa chỉ: 176 Lê Hồng Phong, Nha Trang; - Điện thoại: 0258.3877035


8. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 17/10/2022


9. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 ngày 17/10/2022


UBND phường Phước Hải kính mời các nhà thầu đăng ký tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên.