10:09, 22/09/2022

Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải thông báo tham gia đấu thầu chào giá cạnh tranh lô tài sản đã qua sử dụng

1. Tên gói thầu: Xe ô tô đã qua sử dụng


- Nội dung chính: Mời đấu thầu chào giá cạnh tranh lô xe ô tô đã qua sử dụng, cụ thể như sau:


+ 02 xe ô tô Toyota Fortuner, sản xuất năm 2016, màu bạc


+ 04 xe ô tô Ford Transit, sản xuất năm 2016, màu bạc


- Thời gian thực hiện: từ ngày mở thầu đến hết ngày 30/9/2022

THÔNG BÁO

Về việc mời tham gia chào giá cạnh tranh

 

 

Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, tham gia chào giá cạnh tranh lô Ô tô đã qua sử dụng của công ty, cụ thể như sau:

 

1. Tên gói thầu: Xe ô tô đã qua sử dụng

 

- Nội dung chính: Mời đấu thầu chào giá cạnh tranh lô xe ô tô đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

 

+ 02 xe ô tô Toyota Fortuner, sản xuất năm 2016, màu bạc

 

+ 04 xe ô tô Ford Transit, sản xuất năm 2016, màu bạc

 

- Thời gian thực hiện: từ ngày mở thầu đến hết ngày 30/9/2022

 

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổ chức, cá nhân chào giá mua cao nhất

 

3. Thời gian phát hành HS: từ ngày 23/9/2022 đến trước 16h00 ngày 26/9/2022

 

4. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 30 tháng 09 năm 2022

 

5Địa điểm phát hành HSMCG và nhận Hồ sơ chào giá: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỒNG HẢI

 

Thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 

Liên hệ: Lê Yến Nhi – Email: nhi@ssnvb.com Điện thoại: 0906.407.828