10:09, 19/09/2022

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Sửa chữa thay thế hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh".

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


* Khối lượng và yêu cầu kỹ thuật chi tiết vui lòng xem trên website: https://vietnamairport.vn/camranhairport/


* Thời gian thực hiện: 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


* Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh


* Giá trị chào giá: Đề nghị nhà cung cấp chào giá trọn gói hạng mục: "Sửa chữa thay thế hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh" đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển giao hàng và các chi phí khác để thực hiện hợp đồng. 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Sửa chữa thay thế hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa thay thế hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


* Khối lượng và yêu cầu kỹ thuật chi tiết vui lòng xem trên website: https://vietnamairport.vn/camranhairport/


* Thời gian thực hiện: 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


* Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh


* Giá trị chào giá: Đề nghị nhà cung cấp chào giá trọn gói hạng mục: “Sửa chữa thay thế hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh” đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển giao hàng và các chi phí khác để thực hiện hợp đồng.


* Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.


* Thanh toán:


+ Phương thức thanh toán: chuyển khoản.


+ Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành.


* Thời gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá.


* Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.


2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15h00 ngày 22 tháng 09 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Email: vpchkcxr@gmail.com

3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật hạ tầng. - Tel: 0903.553.001


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Nhớ - Tổ trưởng Tổ CNTT Điện tử.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động kinh doanh phù hợp với tính chất của hạng mục. (Bản sao).


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.