Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi

Chủ Nhật, 04/09/2022, 23:04 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Mua sắm bộ đàm cầm tay Motorola cho Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục:


“Mua sắm bộ đàm cầm tay Motorola cho Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Vui lòng truy cập đường dẫn sau:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao-thong-bao-moi-chao-gia-v-v-mua-sam-bo-am-cam-tay-motorola-chocang-hkqt-cam-ranh-nam-2022


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Từ 10h00 ngày 05 tháng 09 năm 2022 đến trước 10h00 ngày 09 tháng 09 năm 2022.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn thư Cảng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Thông tin liên hệ:


- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.


- Người liên hệ: Ngô Ngọc Anh - Phòng Kỹ thuật hạ tầng.


- SĐT: 0989 579 100.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có giấy ủy quyền hoặc xác nhận của hãng sản xuất đối với mặt hàng chào giá.


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp liên quan đến hạng mục thực hiện.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.


- Cam kết cung cấp toàn bộ vật tư có chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.


- Cam kết cung cấp vật tư đến Cảng HKQT Cam Ranh theo yêu cầu của thông báo mời chào giá.

.

các thông tin tiện ích