Thông báo mời chào giá

Chủ Nhật, 24/07/2022, 21:44 [GMT+7]
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
 
V/v: Bảo dưỡng, thay thế các màng lọc của 17 dàn lạnh AHU thuộc hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller năm 2022
 
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo dưỡng, thay thế các màng lọc của 17 dàn lạnh AHU thuộc hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller năm 2022”.
 
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau: 
 
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: theo link đính kèm
https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-bao-duong-thay-the-cac-mang-loc-cua17-dan-lanh-ahu-thuoc-he-thong-dieu-hoa-khong-khi-trung-tamchiller-nam-2022.
 
2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 9 giờ 00 ngày 28/07/2022.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 
+ Địa chỉ: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Phường Cam Nghĩa - thành phố Cam Ranh.
+ Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918; Fax: (0258) 3989908 / 3989906
 
3. Thông tin liên hệ:
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phòng Kỹ thuật Hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Tel: 0986.158.653.
 
4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
.

các thông tin tiện ích