10:05, 30/05/2022

Thông báo mời chào giá

V/v: Mua vật tư dự phòng dùng cho máy dò chất nổ ITERMISER 4DX và HARDENED MOBILE TRACE tại Cảng HKQT Cam Ranh

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Mua vật tư dự phòng dùng cho máy dò chất nổ ITERMISER 4DX và HARDENED MOBILE TRACE tại Cảng HKQT Cam Ranh


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua vật tư dự phòng dùng cho máy dò chất nổ ITERMISER 4DX và HARDENED MOBILE TRACE tại Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Khối lượng và yêu cầu kỹ thuật: theo link bên dưới:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/

- Thời gian thực hiện: 14 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


- Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh


- Giá trị chào giá: Đề nghị nhà cung cấp chào giá trọn gói hạng mục: “Mua vật tư dự phòng dùng cho máy dò chất nổ ITERMISER 4DX và HARDENED MOBILE TRACE tại Cảng HKQT Cam Ranh” đã bao gồm thuế GTGT theo quy định, chi phí vận chuyển và các chi phí khác để thực hiện hợp đồng.


- Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.


- Thanh toán:


+ Phương thức thanh toán: chuyển khoản.


+ Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành.


- Thời gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá.


2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15h00 ngày 03 tháng 06 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật hạ tầng. - Tel: 0903.553.001


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Nhớ – Tổ trưởng Tổ CNTT Điện tử.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động kinh doanh phù hợp với tính chất của hạng mục. (Bản sao).


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.