10:05, 24/05/2022

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá

Hạng mục: "Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh tại nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022" Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục:
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


Hạng mục: “Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh tại nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022” Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục:


“Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh tại nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với hạng mục thực hiện vui lòng truy cập theo link sau:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noidoanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-hang-muc-cung-cap-dich-vucham-soc-cay-xanh-tai-nha-ga-t1-cang-hkqt-cam-ranh-nam-2022)


2. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ ngày 28/05/2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh


- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Văn thư - Cảng HKQT Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Thông tin liên hệ:


- Phòng Kế hoạch Tài Chính - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - TCT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP.


- Tel: (0258) 3989988


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Đức Minh (SĐT: 096.575.4567); Ông Huỳnh Nhật Anh (SĐT: 098.169.7954)


Trân trọng thông báo.