11:05, 22/05/2022

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời đấu giá

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có tổ chức đấu giá gói thầu "Quyền khai thác dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương trong bệnh viện cho bệnh nhân"với những nội dung sau:


Tài sản đấu giá: "Quyền khai thác dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương trong bệnh viện cho bệnh nhân"


Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng


Hình thức lựa chọn: Đấu giá

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có tổ chức đấu giá gói thầu “Quyền khai thác dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương trong bệnh viện cho bệnh nhân”với những nội dung sau:


Tài sản đấu giá: “Quyền khai thác dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương trong bệnh viện cho bệnh nhân”


Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng


Hình thức lựa chọn: Đấu giá


Phương thức lựa chọn: Bỏ phiếu kín gián tiếp


Giá khởi điểm: 62.000.000 đồng/ 01 tháng (Sáu mươi hai triệu đồng/01 tháng)


Tổng giá trị: 2.232.000.000 đồng/36 tháng (Hai tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng)/36 tháng


Thời gian phát hành hồ sơ: từ 08 giờ ngày 23/5/2022 (trong giờ hành chính).


Thời điểm đóng hồ sơ: 14 giờ ngày 30/5/2022


Thời điểm mở đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 31/5/2022


Địa điểm mở đấu giá: Phòng khách - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (Số 19 Yersin, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).


Địa điểm bán hồ sơ:Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Giá bán một bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)


Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)


Tiền đặt trước:


- Số tiền 446.400.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)


- Hình thức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản


Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:


- Đối với tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu). Bản sao có công chứng Giấy phép hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh của cơ quan có thẩm quyền cấp. (Các giấy tờ trên còn hiệu lực).


- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó thì không được tham gia đấu giá.


Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 19 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa hoặc ĐT (0258).3817682 để được hướng dẫn chi tiết.