11:09, 18/09/2022

Thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa, thay thế 13 bộ đèn Sodium bằng đèn LED của hệ thống đèn chiếu sáng đèn sân đỗ tàu bay - Cảng HKQT Cam Ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Sửa chữa, thay thế 13 bộ đèn Sodium bằng đèn LED của hệ thống đèn chiếu sáng đèn sân đỗ tàu bay - Cảng HKQT Cam Ranh".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Sửa chữa, thay thế 13 bộ đèn Sodium bằng đèn LED của hệ thống đèn chiếu sáng đèn sân đỗ tàu bay - Cảng HKQT Cam Ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa, thay thế 13 bộ đèn Sodium bằng đèn LED của hệ thống đèn chiếu sáng đèn sân đỗ tàu bay - Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau: Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Vui lòng truy cập đường link sau:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-13-bo-den-sodium-bang-den-ledcua-he-thong-den-chieu-sang-den-san-do-tau-bay-cang-hkqt-cam-ranh


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá


- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: 9 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2022


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Địa chỉ: Văn thư Cảng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


* Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng HKQT Cam Ranh - Người liên hệ: Ngô Ngọc Anh - Phòng Kỹ thuật hạ tầng. (ĐT: 0989 579 100)


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty.


Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.