Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo quy định cho Cảng HKQT Cam Ranh".

Thứ Hai, 26/09/2022, 13:47 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho Cảng HKQT Cam Ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo quy định cho Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-thuc-hien-ho-so-cap-giay-phep-moi-truongcho-cang-hkqt-cam-ranh


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn đăng tải hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ ngày 26/9/2022 đến 9 giờ ngày 29/9/2022


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 9 giờ ngày 26/9/2022.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Địa chỉ: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Phường Cam Nghĩa - Thành phố Cam Ranh.

Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918 Fax: (0258) 3989908 / 3989906


Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Trưởng phòng KTHT -Tel: 0917.341.299, ông Phạm Ngọc Khánh - Chuyên viên môi trường - Tel:033.934.7617


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

.

các thông tin tiện ích