10:02, 08/02/2023

Tin buồn của gia đình đồng chí Phan Thị Phường

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phương Sơn và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


 

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phương Sơn và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí PHAN THỊ PHƯỜNG, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1932.


Quê quán: phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Tham gia cách mạng: Tháng 3 năm 1946.


Ngày vào Đảng: Ngày 20 tháng 3 năm 1950.


Trú tại: 22 Hải Đức, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba.


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.


- Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí PHAN THỊ PHƯỜNG đã từ trần vào hồi: 01 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 02 năm 2023.


Hưởng thọ: 92 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 22 Hải Đức, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 15 giờ, ngày 07 tháng 02 năm 2023.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 16 giờ, ngày 07 tháng 02 năm 2023.


Lễ truy điệu lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2023.


Lễ di quan lúc: 15 giờ, ngày 09 tháng 02 năm 2023.


An táng tại Nghĩa trang Đồi ông Hương, xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG