10:01, 31/01/2023

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo

Về việc chuyển Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa Thực hiện Công văn số 11172/UBND-XDNĐ ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề xuất Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh

THÔNG BÁO


Về việc chuyển Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa Thực hiện Công văn số 11172/UBND-XDNĐ ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề xuất Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh;
Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo:


Kể từ ngày 04-1-2023, Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển Trụ sở làm việc tại địa chỉ số 26 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến Trụ sở mới tại số 15A đường Yersin, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại và các thông tin khác của Ban Tiếp công dân tỉnh không thay đổi.


Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ trong công tác.