11:01, 30/01/2023

Tin buồn của gia đình đồng chí Phạm Cường Nam

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Xương Huân và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Xương Huân và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí PHẠM CƯỜNG NAM, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1930.


Quê quán: xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.


Tham gia cách mạng: Tháng 02 năm 1951.


Ngày vào Đảng: Ngày 27 tháng 11 năm 1954.


Trú tại: 32 Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Quân công hạng Ba.


- Huân chương Chiến công hạng Ba.


- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.


- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.


Đồng chí PHẠM CƯỜNG NAM đã từ trần vào hồi: 17 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2023.


Hưởng thọ: 94 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 32 Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 12 giờ 30, ngày 29 tháng01 năm 2023.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2023.


Lễ truy điệu lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2023.


Lễ di quan lúc: 15 giờ, ngày 31 tháng 01 năm 2023.


An táng tại nghĩa trang Tòng Lâm Lô Sơn Đá Lố, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG