03:01, 29/01/2023

Thông báo lịch vận động 08 trường hợp có quyết định cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án Champarama Resort & Spa

       

UBND phường Vĩnh Hòa thông báo lịch vận động 08 trường hợp

có quyết định cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án Champarama Resort & Spa, thành phố Nha Trang

 

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng thuộc dự án Champarama Resort & Spa;

 

Căn cứ Văn bản số 10/BCCTHĐ ngày 18/01/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc thành lập phân công nhiệm vụ Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng thuộc dự án Champarama Resort & Spa;

 

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 15 hộ thuộc dự án Champarama Resort & Spa, đến nay đã có 7 hộ bàn giao mặt bằng, còn 08/15 hộ chưa bàn giao.

 

Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân theo danh sách sau đây liên hệ với UBND phường Vĩnh Hòa, số điện thoại: 0258.3550773 (98 đường Điện Biên Phủ); Thời gian: Từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023 (trong giờ hành chính), để tham gia họp vận động bàn giao mặt bằng đối với các hộ có quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

 

  1. Ông Tôn Thất Vũ Dương và bà Trần Thị Minh Huê (thửa đất số 47; tờ bản đồ 03; diện tích 193,1 m2);CMND bà Trần Thị Minh Huê: 241231693; Thường trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.
  2. Ông Tạ Hùng Cường (thửa đất 51; tờ số 04; diện tích 89,5 m2) ;CCCD số: 001075011118; Thường trú: Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội.
  3. Ông Trần Đình Hồng (thửa đất 50; tờ số 04; diện tích 57,3 m2) ;CMND số: 111100169; Thường trú: xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Tây.
  4. Ông Nguyễn Văn Tuyến (thửa đất 04; tờ số 05; diện tích 41,1 m2) ;CMND số: 225268389; Thường trú: xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
  5. Ông Nguyễn Văn Hưng (thửa đất 03; tờ số 05; diện tích 45,8 m2) ;CMND số: 225396095; Thường trú: Thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà.
  6. Bà Nguyễn Trần Thanh Hoàng (thửa 01; tờ số 02; diện tích 87,6m2); CMND số: 225468223; Thường trú: Tổ 1, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
  7. Bà Trần Thị Chuyên (thửa đất 27; tờ số 04; diện tích 65,9 m2); CMND số: 225036392; Thường trú: Hạp Phú, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà.
  8. Ông Hà Văn Thuận (thửa đất 36; tờ số 02; diện tích 102,4 m2); CMND số: 112432005; Thường trú: Số 22 đường Hoàng Tăng Bí, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
  9.  

Trường hợp hộ dân không tham gia và không đồng ý bàn giao mặt bằng trước ngày 05/02/2023, UBND phường Vĩnh Hòa sẽ trình triển khai Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.