05:01, 23/01/2023

Tin buồn của gia đình đồng chí Giang Nam

Đồng chí Giang Nam đã từ trần vào hồi: 09 giờ 45 phút ngày 23 tháng 01 năm 2023.

TIN BUỒN
 

 

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Phương Sài và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
 
Đồng chí: GIANG NAM (tên khai sinh Nguyễn Sung), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Năm sinh: 1929
Quê quán: xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Tham gia cách mạng: tháng 3 năm 1945
Ngày vào Đảng: ngày 19 tháng 8 năm 1948
Trú tại: 46 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 
*Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí được Đảng và Nhà nước khen tặng:
- Huân chương Độc lập hạng Ba
- Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất
- Huân chương Quyết thắng hạng Nhất
- Giải thưởng Nhà nước về Văn học và Nghệ thuật
Nhiều bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương của Đảng và Nhà nước.
 
Đồng chí GIANG NAM đã từ trần vào hồi: 09 giờ 45 phút ngày 23 tháng 01 năm 2023.
Hưởng thọ: 95 tuổi
Linh cữu đồng chí được quàn tại: 46 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Lễ nhập quan lúc: 19 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2023.
Lễ viếng bắt đầu lúc 20 giờ 00 phút ngày 23 tháng 01 năm 2023.
Lễ truy điệu bắt đầu lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 01 năm 2023.
Lễ di quan lúc: 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 01 năm 2023.
An táng tại nghĩa trang Phước Đồng, thành phố Nha Trang.
 
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG