11:01, 05/01/2023

Thông báo Về việc báo giá giấy in cho Cơ quan Cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu về giấy in, cụ thể như sau:


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị có năng lực báo giá về giấy in nêu trên qua đường bưu điện. Trong đó giá đã bao gồm phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có.


 

Thông báo Về việc báo giá giấy in cho Cơ quan Cục Thuế


Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu về giấy in, cụ thể như sau:


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị có năng lực báo giá về giấy in nêu trên qua đường bưu điện. Trong đó giá đã bao gồm phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có.


Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư: “Báo giá giấy in”


Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào ngày 09/01/2023 tính theo dấu bưu điện.


Địa chỉ nhận báo giá qua đường bưu điện: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3824371