02:01, 04/01/2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tổ chức bán thanh lý

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tổ chức bán thanh lý lô vỏ đồng hồ nước đã hết hạn sử dụng các loại (đã tháo ruột và đập bỏ mặt số)

       THÔNG BÁO
“Về việc bán đấu giá tài sản thanh lý”
 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tổ chức bán thanh lý lô vỏ đồng hồ nước đã hết hạn sử dụng các loại (đã tháo ruột và đập bỏ mặt số) như sau:
 
1) Số lượng:   11.602 cái ; khối lượng dự kiến : 5.337 kg
 
2) Nguyên liệu:   Đồng vàng 
 
3) Giá khởi điểm:  600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng chẵn).
 
Vậy Tổ chức hay cá nhân nào có nhu cầu đề nghị nộp đơn đăng ký chào giá tại Phòng Tài vụ  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa số 58 đường Yersin - Nha Trang.
 
          Thời gian xem vật tư thanh lý tại kho Công ty số 1B đường Lê Hồng Phong Nha Trang: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 09/01/2023.
 
         Thời gian nộp đơn chào giá: Từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 10/01/2023.
 
         Thời gian mở và xét giá cạnh tranh: 08 giờ 30 ngày 11/01/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang.
 
        Số tiền nộp đặt cọc:  50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng chẵn).
 
        Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
 
        Điên thoại liên hệ: 0258.3828807, 3822315