10:12, 23/12/2022

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa Paphia undulata (Born 1780)",
 

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:
 
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa Paphia undulata (Born 1780)”,
 
Ngành: Nuôi trồng thủy sản
 
Mã số: 9620301
 
Của nghiên cứu sinh: Vũ Trọng Đại
 
Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 07 tháng 01 năm 2023,
 
Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,
 
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.