10:12, 15/12/2022

Thông báo về việc cung cấp nước sạch khu vực dọc đường Nguyễn Khuyến

         

                THÔNG BÁO
 
         Về việc cung cấp nước sạch khu vực dọc đường Nguyễn Khuyến
 
                 
 Kính gửi:  Quý khách hàng
 
​           
Thực hiện kế hoạch cải tạo tuyến ống DN 100, 300đường Nguyễn Khuyến, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo:
 
Công ty tạm dừng cung cấp nước các khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Khuyến từ 20h00 ngày thứ Sáu (16/12/2022) - 02h00 ngày thứ Bảy (17/12/2022).
 
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.
 
Trân trọng cảm ơn!