10:12, 13/12/2022

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa

2. Thông tin tài sản và giá bán:

 

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa

2. Thông tin tài sản và giá bán:
 


3. Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính.


4. Địa điểm xem tài sản: Số 724 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa.


5. Thời gian đăng kí mua tài sản: Từ ngày 14/12/2022.


6. Liên hệ xem tài sản: Trần Hùng Cường - Chức vụ: CV.KH Doanh nghiệp - DĐ: 0905.916.618