11:12, 10/12/2022

Giấy mời Tham dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2022

Tham dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2022

 

GIẤY MỜI


Tham dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2022


Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời đại biểu, quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến dự Hội nghị đối với doanh nghiệp lần II năm 2022 với nội dung sau:


1. Thời gian: Từ 07 giờ 30, ngày 13/12/2022 (Thứ Ba).


2. Địa điểm: Sảnh Lakshmi, Champa Island Nha Trang (địa chỉ: số 304, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang).


3. Thành phần tham dự:


a. Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh.


b. Đơn vị đầu mối thực hiện, tổ chức: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


c. Đơn vị phối hợp: Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa.


d. Đại biểu:


- Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa; Lãnh đạo các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;


- Lãnh đạo các doanh nghiệp;


- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa.


TM. UBND tỉnh Khánh Hòa