08:12, 14/12/2022

Thông báo về việc cung cấp nước sạch tại xã Vĩnh Phương, Diên Phú

Nhà máy nước Xuân Phong tạm dừng hoạt động

THÔNG BÁO
 
                Về việc cung cấp nước sạch tại xã Vĩnh Phương, Diên Phú
 
Kính gửi: Quý khách hàng
 
Thực hiện kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện tại nhà máy nước Xuân Phong của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo:
 
Nhà máy nước Xuân Phong tạm dừng hoạt động.
 
Thời gian: Từ 09h45 - 10h0512h00 - 12h20 thứ Năm (ngày 15/12/2022),
 
Trong thời gian trên, khu vực xã Vĩnh Phương, xã Diên Phú sẽ có hiện tượng nước yếu, vẩn đục, các khu vực lân cận (xã Vĩnh Thạnh) có hiện tượng nước đục.
 
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi nhà máy hoạt động trở lại, nước tại các khu vực trên sẽ có hiện tượng đục. Kính đề nghị Quý khách hàng xả nước trước khi sử dụng.
 
Trân trọng cảm ơn./.