12:12, 13/12/2022

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xin thông báo đấu giá

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xin thông báo đấu giá "Quyền khai thác xe taxi phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa"...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xin thông báo đấu giá “Quyền khai thác xe taxi phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa” với những nội dung sau:
 
 
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
2. Tài sản đấu giá: “Quyền khai thác xe taxi phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa”
 
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng
 
4. Hình thức lựa chọn: Đấu giá
 
5. Phương thức lựa chọn: Bỏ phiếu kín gián tiếp
 
6. Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/ 01 tháng (Mười triệu đồng/01 tháng)
 
7. Tổng giá trị: 240.000.000 đồng/24 tháng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)/24 tháng
 
8. Thời gian phát hành hồ sơ: từ  8 giờ 00 ngày 14/12/2022 (trong giờ hành chính).
 
9. Thời điểm đóng hồ sơ: 14 giờ 00 ngày 21/12/2022
 
10. Thời điểm mở đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 21/12/2022
 
11. Địa điểm mở đấu giá: Phòng khách - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà (Số 19 Yersin, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).
 
12. Địa điểm bán hồ sơ và nộp tiền cọc: Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Giá bán một bộ hồ sơ: 500.000 đồng  (Năm trăm ngàn đồng)
 
- Tiền đặt cọc :
 
+  Số tiền 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)
 
+  Hình thức: Tiền mặt 
 
Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:
 
+  Đối với tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu).
 
+  Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó thì không được tham gia đấu giá.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ  Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
Địa chỉ: 19 Yersin – Nha Trang - Khánh Hòa hoặc  ĐT (0258).3817682 để được hướng dẫn chi tiết./.