11:12, 14/12/2022

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Họ tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Xây lắp số I


Địa chỉ: 39 Mê Linh, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện công ty là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:


Loại xe máy chuyên dùng: Xe xúc lật (Máy quét bụi) Màu sơn: Trắng


Nhãn hiệu (mác, kiểu): BOBCAT S130

THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Xây lắp số I


Địa chỉ: 39 Mê Linh, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện công ty là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:


Loại xe máy chuyên dùng: Xe xúc lật (Máy quét bụi) Màu sơn: Trắng


Nhãn hiệu (mác, kiểu): BOBCAT S130


Nước sản xuất: Mỹ Năm sản xuất: 2007


Số động cơ: V2203-603302 Số khung: *529215841*


Nay công ty xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa.


Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho công ty theo quy định của pháp luật.