11:11, 25/11/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Trần Chi

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Lập và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Lập và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Chi, cán bộ Lão thành Cách mạng, đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, nguyên Giám đốc Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Khánh Hòa.

Năm sinh: 1925.

Quê quán: Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam

Tham gia cách mạng: năm 1936.


Ngày vào Đảng: tháng 10 năm 1945.


Trú tại: 46 Đống Đa, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:

- Huân chương Độc lập hạng Ba.


- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì.


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.


- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Trần Chi đã từ trần vào hồi: 18 giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2022. Hưởng thọ: 98 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 46 Đống Đa, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 11 giờ 10 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 12 giờ 10 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 6 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 7 giờ 15 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2022.


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, thành phố Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG