11:11, 22/11/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 10/11/2022, Công ty TNHH Hoàng Gia Diên Khánh; Mã số thuế: 4201711402; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 43 Tỉnh lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 10/11/2022, Công ty TNHH Hoàng Gia Diên Khánh; Mã số thuế: 4201711402; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 43 Tỉnh lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 15/11/2022, Công ty TNHH 3HT; Mã số thuế: 4201724521; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 5, đường Hòn Sưng, thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 15/11/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng Nhật Minh; Mã số thuế: 4201697980; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 103, đường B1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 16/11/2022, Công tyTNHH Đá Tự Nhiên Hoàng Lực; Mã số thuế: 4201724923; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Võ Nguyên Giáp, Thôn Xuân Sơn, Xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 16/11/2022, Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Tổng Hợp MTC; Mã số thuế: 4201446338; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Ô 5, Lô 25 Lý Thái Tổ, Phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.