10:11, 21/11/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, TP. Nha Trang thông báo


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 5): 12 trường hợp


2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.

 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, TP. Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 5): 12 trường hợp


2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 18/11/2022 đến hết ngày 08/12/2022.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.