10:11, 18/11/2022

Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo


Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.


Từ ngày 01/07/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa duy trì điểm thu cũ và mở rộng thêm nhiều điểm thu mới như sau:


1. Tại các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. 

 

THÔNG BÁO


Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.


Từ ngày 01/07/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa duy trì điểm thu cũ và mở rộng thêm nhiều điểm thu mới như sau:


1. Tại các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.


2. Bưu điện Nha Trang: 01 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.


3. Bưu cục các huyện, thị xã, thành phố:


4. Công ty Bảo hiểm PVI Khánh Hòa (PVI): 16A Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang; Chi nhánh PVI tại các huyện, thị xã, thành phố.


5. Chi nhánh Bưu chính Viettel Khánh Hòa (Viettel): 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang; Chi nhánh Viettel tại các huyện, thị xã, thành phố.