08:11, 21/11/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Hồ Hổ

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Long và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Long và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Hồ Hổ, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Năm sinh: 1930.


Quê quán: xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


Tham gia cách mạng: Tháng 01 năm 1949.


Ngày vào Đảng: Ngày 07 tháng 11 năm 1949.


Trú tại: số 40 Lương Thế Vinh, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Chiến thắng hạng Ba.


- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.


- Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Hồ Hổ đã từ trần vào hồi: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2022. Hưởng thọ: 93 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: số 40 Lương Thế Vinh, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 15 giờ, ngày 20 tháng 11 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 16 giờ, ngày 20 tháng 11 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 12 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 13 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2022.


An táng tại Nghĩa trang Phước Đồng, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG