10:11, 20/11/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Lê Mừng

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Vạn Thắng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Vạn Thắng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí LÊ MỪNG - đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.


Sinh năm 1930.


Quê quán: xã Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


Tham gia cách mạng: tháng 3-1950; ngày vàoĐảng: 20-10-1949.


Trú tại: số 36 đường Yersin, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.


- Huân chương Chiến thắng hạng Nhất.


- Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.


- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí LÊ MỪNG đã từ trần vào hồi 22 giờ 45 phút ngày 17-11-2022; hưởng thọ: 93 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: số 36 đường Yersin, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 00 giờ 00 ngày 19-11-2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 6 giờ 00 ngày 19-11-2022.


Lễ truy điệu lúc: 6 giờ 30 ngày 22-11-2022.


Lễ di quan lúc: 7 giờ 00 ngày 22-11-2022.


An táng tại Công viên Nghĩa trang Vĩnh Thái, TP. Nha Trang.


‰ BAN TỔ CHỨC LỄ TANG