11:11, 22/11/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Thái Thọ Dưỡng

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Ngọc Hiệp và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Ngọc Hiệp và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Thái Thọ Dưỡng, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1930.


Quê quán: Trường Hải, Quảng Đông, Trung Quốc


Tham gia cách mạng: Tháng 9 năm 1947.


Ngày vào Đảng: Ngày 15 tháng 10 năm 1949.


Trú tại: số 24/184/31 Lương Đình Của, Tổ 3 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba.


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.


- Huân chương Chiến thắng hạng Nhất.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Thái Thọ Dưỡng đã từ trần vào hồi: 22 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2022. Hưởng thọ: 93 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 24/184/31 Lương Đình Của, Tổ 3 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 14 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 15 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 8 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 9 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2022.


Hỏa táng tại nghĩa trang phía bắc thành phố Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG