09:11, 25/11/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 (đoạn đi qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh) thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 (đoạn đi qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh) thông báo.

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 
Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (đoạn đi qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh)

THÔNG BÁO

Thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 19-9-2022 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc ban hành thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn đi qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh). 

Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm theo quy định.

Để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đến liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh, số điện thoại: 02583.790.069; 0914456660; 0986526580.

Địa chỉ: 71 Đường 2/8 Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).

Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26-11-2022.

Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.