01:08, 05/08/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Lê Liễm

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Lập và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Lập và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Đại tá Lê Liễm, nguyên Phó Trưởng Công an thành phố Nha Trang, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1930.


Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Tham gia cách mạng: Ngày 19 tháng 8 năm 1945.


Ngày vào Đảng: Ngày 14 tháng 10 năm 1949.


Trú tại: số 140 Bạch Đằng, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.


- Huân chương Chiến công hạng Nhất.


- Huy hiệu Vì an ninh Tổ quốc.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Đại tá Lê Liễm đã từ trần vào hồi: 21 giờ 45 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2022. Hưởng thọ: 92 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 140 Bạch Đằng, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 14 giờ, ngày 04 tháng 8 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 15 giờ, ngày 04 tháng 8 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 6 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 7 giờ, ngày 06 tháng 8 năm 2022.


An táng tại Nghĩa trang Đá Lố, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG