05:07, 15/07/2022

Thông báo về việc kế hoạch sửa chữa tuyến ống D400, 500 cầu Hà Ra

Công ty dừng cung cấp nước khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang từ cầu Hà Ra trở ra từ 21h-22h ngày thứ Hai (18/7/2022).

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
THÔNG BÁO
                 Về việc kế hoạch sửa chữa tuyến ống D400, 500 cầu Hà Ra
                  
           
Thực hiện kế hoạch sửa chữa tuyến ống DN 400, 500 tại cầu Hà Ra, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo:
 
Công ty dừng cung cấp nước khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang từ cầu Hà Ra trở ra từ 21h-22h ngày thứ Hai (18/7/2022).
 
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng./.