10:07, 13/07/2022

Tìm người thân

Con tên Nguyễn Lê Thiên An, sinh năm 2006, hiện trú tại Tổ 13 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tìm mẹ là Lê Thị Dạ Thảo, sinh năm 1983, trú tại 100/2 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, TP. Nha Trang.

TÌM NGƯỜI THÂN


Con tên Nguyễn Lê Thiên An, sinh năm 2006, hiện trú tại Tổ 13 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tìm mẹ là Lê Thị Dạ Thảo, sinh năm 1983, trú tại 100/2 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, TP. Nha Trang. Nay, mẹ ở đâu liên lạc với con qua địa chỉ trên hoặc số điện thoại 0795729903 (Thiên An), 0945058449 (cậu Hoàng).