03:07, 13/07/2022

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa thông báo

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa kính mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ 30 ngày 15-7-2022 về Câu lạc bộ Hưu trí (số 19 Yersin, Nha Trang) nghe PGS, TS - Bác sĩ Huỳnh Văn Thưởng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nói chuyện về bệnh tim mạch đối với người cao tuổi.

THÔNG BÁO


Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa kính mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ 30 ngày 15-7-2022 về Câu lạc bộ Hưu trí (số 19 Yersin, Nha Trang) nghe PGS, TS - Bác sĩ Huỳnh Văn Thưởng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nói chuyện về bệnh tim mạch đối với người cao tuổi.


Rất mong hội viên về dự đông đủ.