10:07, 20/07/2022

Bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi hết hạn lưu trữ

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi hết hạn lưu trữ. Đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, số 03 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.
 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi hết hạn lưu trữ. Đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, số 03 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.
 
Điện thoại: (0258) 3822909 - 3562310 (trong giờ làm việc).
 
Thời hạn chót đến hết ngày 29/07/2022 (theo dấu của bưu điện).