02:07, 27/07/2022

Thông báo về việc kế hoạch đấu nối tuyến ống DN 500 cầu Hà Ra

Từ 21h ngày 28/7/2022, khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang từ cầu Hà Ra trở ra, nước có hiện tượng đục và khu vực trên cao nước yếu.

                  T HÔNG BÁO
                 Về việc kế hoạch đấu nối tuyến ống DN 500 cầu Hà Ra
                  
    Kính gửi:   Quý khách hàng
           
Thực hiện kế hoạch đấu nối tuyến ống DN 500 tại cầu Hà Ra, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo:
 
Công ty đưa tuyến ống DN400 cầu Hà Ra đi vào hoạt động và tiếp tục sửa chữa, đấu nối tuyến ống DN 500 cầu Hà Ra. Kế hoạch đấu nối dự kiến 48 giờ đồng hồ (ngày 28, 29/7/2022).
 
Do đó, từ 21h ngày 28/7/2022, khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang từ cầu Hà Ra trở ra, nước có hiện tượng đục và khu vực trên cao nước yếu.
 
Công ty sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành đấu nối trong thời gian sớm nhất.
 
Kính mong Quý khách hàng thông cảm, khách hàng tại các khu vực có cao trình lớn chủ động tích trữ nước vào ban đêm. Đồng thời, trong thời gian đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng./.