10:10, 14/10/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 28/9/2022, Công ty Cổ Phần TVMC; Mã số thuế: 4201775692; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: đường Lê Duẩn, tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 28/9/2022, Công ty Cổ Phần TVMC; Mã số thuế: 4201775692; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: đường Lê Duẩn, tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 29/9/2022, Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Phú Thanh; Mã số thuế: 4201865096; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 32 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 03/10/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Châu; Mã số thuế: 4200887918; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 320 Dã Tượng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng 01 (một) số hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.


4. Kể từ ngày 10/10/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Châu; Mã số thuế: 4200887918; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 320 Dã Tượng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng 01 (một) số hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.


5. Kể từ ngày 10/10/2022, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Acccomi; Mã số thuế:4201765895; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 2 Phong Châu, tổ 18, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng 01 (một) số hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh