11:10, 05/10/2022

Mất giấy tờ

MẤT GIẤY TỜ


Tôi tên: Phan Văn Thuận, CCCD: 042058000285; Thường trú tại 3914 Mường Thanh Khánh Hòa có làm mất giấy tờ: Hợp đồng số 841/HĐMBCH-MTKH ký ngày 25/6/2015 của căn hộ 3914 Mường Thanh Khánh Hòa, tại khu 1, KDC Cồn Tân Lập, Xương Huân, Nha Trang; Phiếu thu nộp tiền đợt 1, 2, 3, 4, 5.

 

MẤT GIẤY TỜ


Tôi tên: Phan Văn Thuận, CCCD: 042058000285; Thường trú tại 3914 Mường Thanh Khánh Hòa có làm mất giấy tờ: Hợp đồng số 841/HĐMBCH-MTKH ký ngày 25/6/2015 của căn hộ 3914 Mường Thanh Khánh Hòa, tại khu 1, KDC Cồn Tân Lập, Xương Huân, Nha Trang; Phiếu thu nộp tiền đợt 1, 2, 3, 4, 5.


Ai nhặt được xin liên hệ số điện thoại: 0909.545.068, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.