06:09, 28/09/2022

Cục thuế tỉnh Khánh Hoà thông báo

1. Kể từ ngày 14/9/2022, Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang; Mã số thuế: 4201611366; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 14/9/2022, Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang; Mã số thuế: 4201611366; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 14/9/2022, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Việt Nga; Mã số thuế: 4201620025; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 21/9/2022, Văn phòng Luật sư Phạm Thái Hòa; Mã số thuế: 4200706706; Địa chỉ: Lý Thái Tổ, tổ dân phố Bãi Giếng 3, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 14/9/2022, Công ty TNHH Thăng Long 79 Cam Ranh; mã số thuế: 4201707371, địa chỉ trụ sở kinh doanh: TDP Phú Sơn, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 19/9/2022, Công ty TNHH Sơn Hào; Mã số thuế: 4200624098; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường 2/4, Tổ 11, Khóm Phương Mai, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 22/9/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Châu; Mã số thuế: 4200887918; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 320 Dã Tượng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng 01 (một) số hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.