03:09, 01/09/2022

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 19/8/2022, Công ty TNHH Thương mại & Vận Tải A.Hải, mã số thuế: 4201305827, địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 19/8/2022, Công ty TNHH Thương mại & Vận Tải A.Hải, mã số thuế: 4201305827, địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 19/8/2022, Công ty TNHH Cơ khí Nha Trang. mã số thuế: 4201711307, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 6, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 17/8/2022, Công ty TNHH Hoàng Phú Thái, mã số thuế: 4201299796, địa chỉ trụ sở kinh doanh: BT06-08, đường 28B, khu Đô thị Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.