12:08, 16/08/2022

Công ty TNHH Tâm Hương thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công ty TNHH Tâm Hương xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty như sau: Số sổ: CA 838287; Thửa số: 21, tờ bản đồ số: 71; Địa chỉ: Khu biệt thự Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Số vào sổ cấp GCN: CT_10105 do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp ngày 25/01/2016.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Công ty TNHH Tâm Hương xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty như sau: Số sổ: CA 838287; Thửa số: 21, tờ bản đồ số: 71; Địa chỉ: Khu biệt thự Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Số vào sổ cấp GCN: CT_10105 do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp ngày 25/01/2016.


Nay ai nhặt được hoặc có thông tin gì về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên xin liên hệ tới địa chỉ: Công ty TNHH Tâm Hương, 12 Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xin chân thành cảm ơn.