10:08, 10/08/2022

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Kể từ ngày 05/8/2022, Công ty TNHH TM&SX Phong Thành Phát, mã số thuế: 4201798121, địa chỉ trụ sở kinh doanh: STT 37.11 Đường số 8, KĐT Hà Quang, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 05/8/2022, Công ty TNHH TM&SX Phong Thành Phát, mã số thuế: 4201798121, địa chỉ trụ sở kinh doanh: STT 37.11 Đường số 8, KĐT Hà Quang, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 05/8/2022, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Bảo Phước, mã số thuế: 4201585405, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 18 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 05/8/2022, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 2012 Group, mã số thuế: 4201743926, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 216 MBQHPL Khu dân cư Nam và Bắc, Đường Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

4. Kể từ ngày 05/8/2022, Công ty TNHH Đồng Xuân, mã số thuế: 4200803996, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 25/1 Đặng Tất, Phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 05/8/2022, Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền, mã số thuế: 4201390847, địa chỉ trụ sở kinh doanh: đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Vĩnh Hòa, Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 01/8/2022, Công ty TNHH TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Châu, mã số thuế: 4200887918, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 320 Dã Tượng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng 01 (một) số hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.