04:07, 15/07/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 05/7/2022, Công ty TNHH Xây Dựng Quyết Tiến, mã số thuế: 4200284405, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 1A, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 05/7/2022, Công ty TNHH Xây Dựng Quyết Tiến, mã số thuế: 4200284405, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 1A, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 06/7/2022, Công ty TNHH Nhà hàng - Khách sạn Triều Khang, mã số thuế: 4201614871, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 70 Đại lộ Hùng Vương, tổ Dân phố Nghĩa An, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 08/7/2022, Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang, mã số thuế: 4200384103, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 194 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 12/7/2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa, mã số thuế: 4200536500, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.