02:07, 06/07/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 21/6/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 184 đến số 250 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813, địa chỉ trụ sở kinh doanh: tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 21/6/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 184 đến số 250 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813, địa chỉ trụ sở kinh doanh: tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 24/6/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DV/19E, từ số 0000026 đến số 0001000 của Công ty TNHH TMSX Đại Việt, mã số thuế: 4201834771, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 11 Thu Bồn, Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 30/6/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn ML/19P, từ số 0000192 đến số 0000500 của Công ty TNHH Giải trí Mạnh Linh, mã số thuế: 4201707607, địa chỉ trụ sở kinh doanh: NV 17-24 Khu đô thị Phước Long B, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 30/6/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TA/20E, từ số 0000008 đến số 0000300 của Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Tân An, mã số thuế 4201889594, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Lò Vôi, thôn Như Xuân 2, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5.. Kể từ ngày 28/6/2022, Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang, mã số thuế: 4200384103, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 194 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 28/6/2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa, mã số thuế: 4200536500, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.